O FIRMĚ

 

Novinky

Profil

Historie

Reference

 


Historie

 

    Firma SCOPI software vznikla v roce 1993 se zaměřením na tvorbu programů na zakázku. První programy byly tvořeny pod operačním systémem MS-DOS v programu TURBO PASCAL.

    Od svého vzniku se firma orientovala především na program pro zpracování výsledků na soutěžích ve sportovní střelbě. Tento program byl vyvíjen 2 roky. Prvním závodem zpracovaným firmou byla mezinárodní Velká cena osvobození (GP of Liberation) v roce 1994. Výsledky tohoto závodu byly zpracovány na počítači 386DX s 8MB RAM a operačním systémem MS-DOS. Od tohoto roku firma zpracovává výsledky na všech mezinárodních závodech pořádaných Plzeňskými střeleckými kluby. Následující rok firma začala zpracovávat výsledky všech významnějších závodů pořádaných v Plzni a některých v Brně.
   Kromě programu na zpracování výsledků závodů ve sportovní střelbě se firma zabývala i dalšími programy jako jednoduché účetnictví, fakturace a různé výpočtové programy atd.

   Od roku 1996 Firma SCOPI software začala vyvíjet programy pod operačním systémem Windows 3.1 v programu DELPHI. Prvním projektem byl opět vývoj programu na zpracování výsledků ve sportovní střelbě. Tato verze programu byla zpracována po důkladném rozboru a poučení se z předchozí verze. Vývoj této verze programu trval 18 měsíců a poprvé byl vyzkoušen opět na Velké ceně osvobození v roce 1998. Program byl vytvořen tak variabilně, aby nepotřeboval žádné větší funkční opravy i po změně pravidel. Všechny změny byly prozatím dělány pro lepší ovládání a rozšíření funkcí podle požadavků uživatelů. Jedinou zásadní změnu, kterou bylo potřeba přeprogramovat, bylo zavedení finále na 20 ran. Do té doby bylo počítáno pouze s finále na 10 ran.
    V roce 2003 se firma SCOPI software podílela na tvorbě startovních listin, výsledkových listin a komunikaci s elektronickými terči SIUS Ascor  na  MISTROVSTVÍ EVROPY v Plzni. Dále firma v tomtéž roce zajišťovala kompletní servis od prezentace až po tisk výsledkových listin na  MISTROVSTVÍ EVROPY tělesně postižených v Brně a  AKADEMICKÉ MISTROVSTVÍ SVĚTA v Plzni. 
 

    V současné době vyvíjíme programy pod operačními systémy MS-DOS, WINDOWS 3.1, WINDOWS 95 a vyššími.

   Mimo program na vyhodnocení výsledků při sportovní střelbě se firma věnovala i vývoji dalších programů.

                    Kadeřnictví    - jednoduchý a přehledný tisk dokladů, vedení peněžního deníku.
                    Skladové hospodářství
                    Zpracování výstav
                    Správa společenských akcí
                    Evidence budov
                    a další