www.scopi.cz

Data o závodu
Statistika


Zadání disciplín
Prezentace jednotlivců
Prezentace družstev

 

Startovní listiny

 

Placení startovného

 

Uložit závod na disketu
Načíst závod z diskety


Tisky

 

Smazat aktuální závod

 

Konec

Tisky

     Všechny tisky v programu závody se provádí z jednoho okna. To znamená, že kdekoliv je zobrazené tlačítko s tiskárnou, vždy se po jeho stisknutí zobrazí stejné okno pro tisk, ale pokaždé v jiném nastavení. Nastavení okna se mění podle toho, z jakého okna se otevře. (V případě, že se se spustí z okna výsledky jednotlivců, tak se nastaví na tisk výsledkové listiny, která se v tomto okně právě zpracovává). Toto nastavení je možné změnit. V prvním řádku se nastavuje, co se má tisknout (z jakých dat se bude provádět tisk). Následující řádky se mění podle nastavení předchozích řádek.

     Možné volby v prvním řádku:     Výsledky jednotlivců
                                                              Výsledky finále
                                                              Výsledky družstev
                                                              Startovní listiny
                                                              Prezentace jednotlivců
                                                              Seznam družstev
                                                              Seznam disciplín v závodě
                                                              Tisk titulní strany závodu
                                                              Evidence členů ČSS
                                                              Evidence zbraní
                                                              Seznam oddílů
                                                              Seznam archivovaných závodů
                                                              Výsledky závodníka
                                                              Žebříček jednotlivců a klubů
                                                              Platba startovného

     Ostatní řádky a parametry se mění pole toho, co se zvolí v prvním řádku. Pro tisk Výsledků jednotlivců, finále, družstev, startovních listin a seznamu družstev se volí, zda se má tisknout jedna disciplína, všechny disciplíny, nebo všechny z určitého dne. Pro tisk jedné disciplíny se ve třetím řádku vybere disciplína pro tisk. Při tisku výsledkových listin je možné navíc zvolit tisk Finálového protokolu, Finálových čísel, Výsledků pro vyhlášení a diplomů. V tisku Prezentace jednotlivců lze tisknout seznam všech prezentovaných, seznam všech prezentovaných podle klubů, závodníky z jednoho klubu, z jedné disciplíny a startovní čísla
     Tlačítkem nastav otevře okno pro výběr tiskárny a jejího nastavení. Tlačítko Tisk se  spustí vybranou tiskovou úlohu.  Tlačítko Písmo slouží pro nastavení písma tisku. Pro každý druh tisku se nastavuje samostatné písmo. Písmo, které je nastavené pro hlavičku závodu, lze měnit ve všech nastaveních, kde se používá. Pro každou disciplínu se nastavuje písmo samostatně.

V ovládací části okna jsou tlačítka s následujícím významem:

Otevře okno pro nastavení tisku.


Spustí tisk podle nastavených hodnot.


Otevře okno pro nastavení písma nastavené konkrétní úlohy.


Ukončí práci s oknem.


Nastavení tisku
V okně nastavení tisku se zobrazí standardní okno z windows pro výběr tiskárny a jejího nastavení.

Nastavení tisku
V nastavení tisku se nastavuje tisk pro každý sloupec samostatně. Ve výběru změna se volí, které tištěné položce se bude písmo nastavovat. Dále se pro zvolenou položku vybere font, velikost písma a zda se má tisknout tučně nebo kuzívou. Položkou shora a zleva se nastavuje, jak veliký okraj bude stránka mít. Hodnota se udává v bodech a je závislá na nastavení tiskárny. Maximální velikost stránky v bodech je uvedena pod položkami. Zaškrtávací políčko vpravo určuje, zda se má text tisknout na střed stránky. Tlačítko OK slouží pro uložení nastavení a tlačítko Zrušit pro ukončení okna bez uložení.