www.scopi.cz

Instalace

Možnosti použití
Jména souborů
Jak začít pracovat

 

Ovládání

 

Návody

 

 

Jména souborů

Jméno Přípona Popis
Závody exe Spustitelný soubor
Discipli css Soubor s evidencí disciplín
Kategori css Soubor evidencí kategorií
Clenove css Soubor evidencí členů ČSS
Ne_cleni css Soubor evidencí soutěžících, kteří nejsou členové ČSS
Oddíly css Soubor evidencí Oddílů
Bodovani css Soubor s nastavením bodování pro vytvoření žebříčku
BodKluby css Soubor s nastavením bodování pro žebříček klubů
Poznámky css Soubor evidencí poznámek
VekProVT css Soubor evidencí věku pro přidělování Výkonnostních tříd
Vysledky css Soubor s daty při vyhledání výsledků závodníka
Zbrane css Soubor evidencí zbraní
Zobrazen css Soubor nastavením pro prezentaci výsledků
Zebricek css Soubor s žebříčkem jednotlivců
Zebr_zav css Soubor daty pro sestavení žebříčku jednotlivců
Zebr_Klu css Soubor s žebříčkem klubů
Zeb_Klub css Soubor daty pro sestavení žebříčku klubů
ZebKl_Ne css Evidence závodníků kteří nebyli zařazeni do žebříčku klubů
Repre_M css Soubor s evidencí reprezentantů a M-kařů
Tisk ini Soubor s nastavením všech tisků vyjma tisku výsledkových listin
Discipli dat Soubor s evidencí disciplín v závodě
Prezenta dat Soubor s prezentací v závodě
Zavod dat Soubor s daty o závodu.
xxx-disc dat Soubor s výsledky jednotlivců v disciplíně s číslem xxx
xxx-disd dat Soubor s výsledky družstev v disciplíně s číslem xxx
xxx-disf dat Soubor s výsledky finále v disciplíně s číslem xxx
Spojene dat Soubor s evidencí spojených startovních listin
Tisk_Dok dat Soubor s nastavením parametrů tisku dokladů
Doklady dat Soubor s evidencí dokladů závodníků