www.scopi.cz

Instalace

Možnosti použití
Jména souborů
Jak začít pracovat

 

Ovládání

 

Návody

 

 

Možnosti použití
    Program se používá pro zpracování výsledků na závodech ve sportovní střelbě. Program řeší veškeré operace spojené se závodem. Pro použití programu stačí uživateli znát jak probíhá závod. Program se uživatele neptá na jména souborů, adresářů atd., to znamená, že pro jeho ovládání není potřeba žádných specielních znalostí z počítačové oblasti. Začíná se zadáním jména závodu, disciplín a prezentací a dále se pokračuje přes startovní listiny, výsledkové listiny (jednotlivců, družstev i finále) a konče archivací závodu. Práci lze zjednodušit vytvořením evidence členů oddílu, kdy při prezentaci pak stačí zadat pouze číslo průkazu ČSS. Dále je možné vést evidenci klubů. V archivovaných závodech lze vytvářet žebříčky a vyhledávat výsledky závodníka (včetně grafů). Program umožňuje změny a doplnění kategorií a disciplín. Disciplíny se chovají podle nastavených parametrů (možnost finále, řazení podle abecedy od, atd.). Mimo to lze evidovat zbraně v oddíle a přidělovat je členům klubu.