www.scopi.cz

Instalace
Možnosti použití
Jména souborů
Jak začít pracovat

 

Ovládání

 

Návody

Ovládání
    Program má standardní ovládání jako všechny programy Windows. Veškeré možnosti jsou dostupné v menu programu. Tlačítka pod menu slouží pouze pro rychlejší spouštění některých oken a rolovací okno se seznamem disciplín. Toto okno slouží k rychlému otevření okna na zadávání výsledků pro disciplínu, na kterou se klikne. Mezi políčky v okně se standardně přeskakuje pomocí klávesy TAB. Výjímka v ovládání je pouze v okně na zadávání výsledků jednotlivců a výsledků finále. V těchto oknech je pro rychlejší zapisování výsledků umožněno pro přechod mezi políčky použití klávesy Enter a to proto, aby se nemusela ruka sundat z numerické klávesnice a tím bylo dosaženo zrychlení práce. 

Význam tlačítek

   
    V programu se používá několik tlačítek, která mají ve všech oknech stejný význam. Jestliže na tlačítku je obrázek jen vyšedlý, tak není možné ho použít.

Posunutí na předchozí datový údaj
Posunutí na následující datový údaj
Posunutí o zobrazený počet datových údajů vedle ikony směrem k začátku
Posunutí o zobrazený počet datových údajů vedle ikony směrem ke konci
Posunutí na první datový údaj
Posunutí na poslední datový údaj
Otevře dialogové okno pro vyhledávání dat
Nastavuje, o kolik pozic se budou data v okně posunovat po použití tlačítka pro posun o
Přeřadí data
Uloží zapsaná data a připraví okno na zápis nových dat
Otevře dialogové okno pro tisk
Smaže zobrazený datový údaj (po dotazu)
Ukončí práci s oknem