HARDWARE

 

Prodej

Instalace

Servis

Pronájem

 


Pronájem a zápůjčky techniky

 

Dlouhodobý i krátkodobý pronájem výpočetní a kancelářské techniky poskytujeme podle individuálních potřeb každého zákazníka. Po ukončení dlouhodobých pronájmů je možné techniku odprodat za zbytkovou cenu. Krátkodobé pronájmy (půjčky) lze zajistit pouze z vybraného zboží.

 

Při dlouhodobém pronájmu se o pronajatou techniku staráme a zajišťujeme její bezchybný provoz. Provádíme pravidelné kontroly a údržbu.